Kullanıcı Girişi

 

Stratejik planlama sürecinde, kurumun güçlü ve zayıf yanları, kurumun karşı karşıya kalacağı fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesi çok önemli yer tutmaktadır. GZFT analizi yapılırken paydaş analizinde kullanılan anketler ve stratejik planlama toplantılarından alınan sonuçlardan faydalanılmıştır.

GÜÇLÜ YÖNLER

Suluova TSO, 45 yıllık saygın kurumsal kimliğiyle Suluova’nın önde gelen kurumlarından biridir. Yeniliğe açık, aktif ve sonuç odaklı yönetim anlayışı, kurumun çabuk karar alma ve uygulama yeteneğinin gelişmesine pozitif katkı sağlamaktadır. Kurumun güçlü ve alanında profesyonel insan kaynağına sahip olması, kendine benzer kurumlara nispeten vermiş olduğu hizmetlerdeki hata payının daha az olmasını sağlamaktadır. Suluova TSO’nın yayınlayacak olduğu STSO Dergisi’nin geniş içeriği ve görsel zenginliği ile üyeler, paydaşlar ve Odamız arasında iletişim kurulmasına ve dışa açılmasında önemli rol oynayacaktır. Ayrıca Odamız bünyesinde kurulan Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu’nın çalışmaları, Odamızın faaliyet alanını genişletmiş olup Odamızın gücüne güç katmaktadır.
Suluova’nın en büyük Kamu Kurumu niteliğindeki sivil toplum kuruluşudur. Bu sebeple bazı Bakanlıkların görevlerini yürütmektedir. Bu görevler;
--Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ticaret Sicil Müdürlüğü ile üyelerimizin ticari sicillerini tutmak,
--Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İşkur Hizmet Noktası faaliyetlerini yürütmektir.
Ayrıca;
-Kurumun köklü geçmişinden kaynaklanan iş kültürü ve bölgede tanınırlığı.
-Oda’nın ve oda’yı temsil eden bireylerin toplumda ve kurumlar arasında saygın bir imaja sahip olması
-Kentin iş dünyasını ilgilendiren organizasyonların düzenlenmesinde etkin rol alması
-Sürekli yenilenmeye ve gelişime açık olması
-Üyelerin ihtiyaçlarına geniş yelpazede hizmet verebilme
-Yönetimde süreklilik ve kurumsallık

ZAYIF YÖNLER

Suluova TSO hizmet binasının fiziki açıdan yetersiz olması, yeni faaliyet alanlarına geçiş zorluğu çıkartmaktadır. Bu durum yapılması gereken teknolojik altyapı çalışmalarını da olumsuz etkilemektedir.
Kurum bütçesinde personel giderlerinin az pay alması, personel sayısının yetersiz olmasına ve bazı birimlerde iş yükü fazlalığına sebep olmaktadır
Oda tarafından düzenlenen faaliyetlere üyelerin yeterli katılımı sağlamaması
Oda görev, yetki ve sorumluluklarının üyelere tam olarak anlatılamaması ve buna yönelik tanıtım faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması
Oda ve üyeler arasında etkin iletişim ve geri beslemelerinin istenilen düzeyde olmaması nedeniyle üyelerinin güncel durumunu takip etmekte zorluklar yaşanmaktadır.

FIRSATLAR

Odalar ve kurumlar arasında bölgesel, ulusal ve uluslar arası işbirliklerinin artması kurumumuzu faaliyetlerinde daha etkili hale getirecektir.
Suluova’nın TR-83 bölgesinde bulunması Avrupa Birliği projelerinden faydalanmasına imkân vermektedir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın( OKA) sürdürdüğü faaliyetler ile üyelerimize yapmış olduğu mali ve teknik destekler Suluova sanayisinin rekabet edebilirliğinin artması ve dışa açılmalarına destek vermektedir.
Bölgeye yeni ulaşım imkânlarının artması, bölgenin coğrafi stratejik konumu ve bölge halkının sahip olduğu girişimci ruh yeni yatırımların artmasına sebep olacaktır.

TEHDİTLER

Küresel mali krizin Suluova’ da faaliyet gösteren işletmelerimiz üzerindeki negatif etkisini sürdürmesi ile ticari risklerin artması
Kurumsal alt yapısını tamamlamış şirket sayısının az olması, ileride yaşanabilecek ekonomik krizlerde şirketlerimizi daha derinden etkileyecektir.
Bölgedeki teşvik kapsamının daraltılması işletmelerimizin sürdürülebilirliği açısından sıkıntı yaşamalarına sebep olacaktır.
İşletme düzeyinde çözüm ortaklığı ve kümelenme yaklaşımı yerine bağımsız çalışma kültürünün yaygın olması
Hizmet sektörüne yönelik ticari faaliyetlerin İlçemizdeki yoğunluğunın sanayiye göre fazla olması
Bürokrasinin yatırımcılara çıkardığı engeller

x

DUYURU

 1. ODAMIZ WEB SAYFASINDAN FİRMALARA REKLAM VE İLAN VEREBİLİRSİNİZFİRMALARINIZI TANITABİLİR , TİCARETİNİZİ GENİŞLETEBİLİRİSİNZ

2.ODAMIZIN 4 YIL BOYUNCA HAZIRLANAN STRATEJİK PLANA WEB SAYFAMIZDAN ULAŞIP GÖRÜŞLERİNİZİ BİLDİREBİLİRSİNİZ.

3.SİZE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEMİZ İÇİN WEB SAYFAMIZDAKİ ANKETİMİZİ MUTLAKA DOLDURMANIZ GEREKMEKTEDİR.

4.WEB SAYFAMIZDAKİ ETKİNLİK TAKVİMİMİZDEN EĞİTİM,GEZİ VE ETKİNLİKLERİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

5.WEB SAFYAMIZDAN ÜYE BORÇ SORGULAMANIZI YAPABİLİRSİNİZ.

6.MOBİL UYGULAMAMIZ AKTİF HALE GEÇMİŞTİR , AKILLI TELEFONLARINIZA İNDİREBİLİRSİNİZ.