Kullanıcı Girişi

 

Çok eski yıllarda İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve Madenciliğe dayanırdı.1950 yılından önce, ovanın önemli bir kısmı, bataklıklarla ya da su birikintileri ile kapalı idi. Ovanın drenajı iyi olmadığından tarım arazisinde taban suyu ve tuzluluk problemleri vardı. Yıllarca süren yatırımlar sonucu ova tarıma elverişli hale getirildi. Baraj ve göletlerin yapılması, suyu araziye taşıyan kanalların inşası ile ova verimli bir alana dönüştürüldü. Ovada bilinçli tarımın başlaması ve gelişmesi ise Amasya Şeker Fabrikası'nın hizmete girmesiyle olmuştur. Modern tarım teknikleri, şirket ziraat mühendisleri tarafından çiftçiye yoğun bir çalışma ile öğretilmiş, buna aynî olarak verilen krediler de ilâve olunca hızlı bir gelişme sağlanmıştır. Şeker sanayinde sağlanan bu başarılar diğer tarım kollarını da etkilemiş, buğday verim ve üretimi, meyve sebze üretimi gelişmiş; önceden yok denecek kadar az olan meyve bahçeleri ve kavakçılık gelişerek, bugünkü duruma gelmiştir. Şeker Fabrikası'nın yan ürünü olan küspe ve melas, pancar kuyruğu ve yaprak gibi atıklar, İlçedeki hayvancılığı özellikle besiciliği hızlı bir şekilde geliştirmiştir. Tarım ve hayvancılıkta sağlanan bu gelişmeler, İlçemizde sanayiyi geliştirmiş, okullaşma oranı yükselmiş, çevreden göç alan bir ilçe haline gelmiştir.

İlçenin arazi toplamı 477.850 dekar olup, bu arazinin 277.070 dekarı kullanılan tarım arazisi, 50.529 dekar mera 85.700 dekarı ormanlık alan, 13.646 dekarı yerleşim alanı ve mezarlık, 89.055 dekarı kullanılmayan arazidir. Tarım arazisinin 168.000 dekarında sulu tarım, 109.070 dekarlık kısmında ise kuru tarım yapılmaktadır, ilçe'nin ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayi ağırlıklıdır. Suluova'da tarım oldukça gelişmiş olup, Türkiye ölçülerine göre makineleşmiş tarım yapılmaktadır. İlçede yaşayan çoğu ailenin tarımda küçük de olsa üretimi vardır. Suluova'da genç işletmelerin ve üre tim potansiyelinin varlığı, üretim aşamalarında kooperatifleşerek işbirliği yapılması, müşteri odaklı olunması ve kaliteli ürün bilincinin gelişmesi daha fazla gelir elde edilmesine yol açacaktır.

Bunun yanında yetersiz sermaye yapısı, yetersiz yönetim, aile şirketlerinin kurumsallaşma sorunları, teknolojik gelişmelerin yeterince takip edilmemesi, iletişim eksikliği ve atık değerlerin değerlendirilememesi ilçe tarımının önündeki sorunlardır. Tersakan Irmağı ve Yedikır Barajı'nın suladığı Suluova'nın Yedikır Ovası, Karadeniz ve iç Anadolu Bölgesi'nin iklim özelliklerini birlikte taşıyan geçit bölgesinde bulunması nedeniyle her türlü tarım ürününün yetişmesine imkân vermektedir. İlçede Yedikır Barajı ve göletlerin yapılmasıyla birlikte sulu tarıma geçilmesi, sanayi bitkilerinin yanında bağ, bahçe tarımı  (meyvecilik, sebzecilik) ve tarım üretimini de olumlu yönde etkilemiştir. İlçede buğday başta olmak üzere soğan, arpa, şekerpancarı, elit (şeker pancarı tohumcu), tohumluk ve silajlık mısır ayçiçeği, nohut gibi ürünler ticari amaçlı olarak belli oranlarda yetiştirilmektedir. Sonullarda soğana alternatif olarak yem bitkileri yetiştiriciliğine başlanmıştır, Ayrıca Harmanağılı, Yolpınar, Uzunoba, Saluca, Kurnaz ve Boyalı artarak bu yörelerde yaşayan nüfusun önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Meyve olarak; elma, şeftali, kiraz ticari olarak üretilmektedir.

x

DUYURU

 1. ODAMIZ WEB SAYFASINDAN FİRMALARA REKLAM VE İLAN VEREBİLİRSİNİZFİRMALARINIZI TANITABİLİR , TİCARETİNİZİ GENİŞLETEBİLİRİSİNZ

2.ODAMIZIN 4 YIL BOYUNCA HAZIRLANAN STRATEJİK PLANA WEB SAYFAMIZDAN ULAŞIP GÖRÜŞLERİNİZİ BİLDİREBİLİRSİNİZ.

3.SİZE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEMİZ İÇİN WEB SAYFAMIZDAKİ ANKETİMİZİ MUTLAKA DOLDURMANIZ GEREKMEKTEDİR.

4.WEB SAYFAMIZDAKİ ETKİNLİK TAKVİMİMİZDEN EĞİTİM,GEZİ VE ETKİNLİKLERİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

5.WEB SAFYAMIZDAN ÜYE BORÇ SORGULAMANIZI YAPABİLİRSİNİZ.

6.MOBİL UYGULAMAMIZ AKTİF HALE GEÇMİŞTİR , AKILLI TELEFONLARINIZA İNDİREBİLİRSİNİZ.