Kullanıcı Girişi

 

ÜYE OLMANIN AVANTAJLARI

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Suluova Ticaret ve Sanayi Odası'na üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri odamızın web sayfasında yer alan tüm hizmetlerden faydalanabilir. Bu hizmetler;

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme, araştırma ve rapor çalışmaları yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 • İş dünyasını ilgilendiren kanun ve yönetmelik değişikliklerine ilişkin öneriler,
 • Sektörel talep ve öneriler,
 • İç ve dış Ticaret ve Sanayi konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
 • Odamız yayınları,
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren değişiklere ilişkin bilgilendirme,
 • İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge v.b. suret onayları,
 • Dış Ticaret ve Sanayi işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
 • Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,
 • Yurt dışı fuar
 • Yabancı alım heyeti organizasyonları,
 • Yurt dışı iş ziyareti organizasyonları,
 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
 • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi verilmesi,
 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 • Tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,
 • İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, imza onay belgesi,müteahhitlik yapı sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 • Ustalık, kalfalık, çıraklık
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
 • Türkiye'nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı,
 • STSO üye kartı,
 • Online belge talebinde bulunma imkanı,
 • Online borç sorgulama ve ödeme imkanı,
 • Sanal firma rehberi,
 • Sanal ilan panosu,
 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,
 • Mücbir Sebep Belgesi düzenlenmesi,
 • Ürünlerin fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi,
 • Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
 • Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerseminerler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
 • İlimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,
 • Tahsis Tevziat Hissesi Belgeleri tanzim edilmesi,
 • Konferans salonumuzun üyelerimize indirimli olarak tahsis edilmesi,
 • Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması.
x

DUYURU

 1. ODAMIZ WEB SAYFASINDAN FİRMALARA REKLAM VE İLAN VEREBİLİRSİNİZFİRMALARINIZI TANITABİLİR , TİCARETİNİZİ GENİŞLETEBİLİRİSİNZ

2.ODAMIZIN 4 YIL BOYUNCA HAZIRLANAN STRATEJİK PLANA WEB SAYFAMIZDAN ULAŞIP GÖRÜŞLERİNİZİ BİLDİREBİLİRSİNİZ.

3.SİZE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEMİZ İÇİN WEB SAYFAMIZDAKİ ANKETİMİZİ MUTLAKA DOLDURMANIZ GEREKMEKTEDİR.

4.WEB SAYFAMIZDAKİ ETKİNLİK TAKVİMİMİZDEN EĞİTİM,GEZİ VE ETKİNLİKLERİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

5.WEB SAFYAMIZDAN ÜYE BORÇ SORGULAMANIZI YAPABİLİRSİNİZ.

6.MOBİL UYGULAMAMIZ AKTİF HALE GEÇMİŞTİR , AKILLI TELEFONLARINIZA İNDİREBİLİRSİNİZ.